Oranjelezing

Dinsdag 24 april      

20.15 uur Oranjelezing over Koningsdag en de Rituelen en Symbolen van het Huis Oranje-Nassau door de heer T. van Leeuwen

Kunstkring Leiderdorp biedt samen met  Oranjevereniging Leiderdorp in het ‘Oranje Café’ een lezing aan over Koningsdag en de Rituelen en Symbolen van het Huis Oranje-Nassau. Hierbij gaat Thijs van Leeuwen terug tot het ontstaan van ons Koninkrijk in 1815. In dit kader zal hij aandacht schenken aan Inhuldigingen; koninklijke doop-, huwelijks- en begrafenisplechtigheden en de Opening van de Staten Generaal. Maar ook de koninklijke audiënties van buitenlandse gezanten en de koninklijke regalia, die een rol spelen bij de Inhuldiging van een nieuwe Koning of Koningin, worden belicht. Voorts zal hij een toelichting geven op het ontstaan van Koninginnedag en Koningsdag, die zijn voortgesproten uit de negentiende-eeuwse Prinsessendag.

Tot slot zal hij uitgebreid de koninklijke stoet op Prinsjesdag de revue laten passeren, waarbij een rol is weggelegd voor het Koninklijk Staldepartement met zijn koetsen en rijtuigen en in livrei gestoken koetsiers, postiljons en lakeien en de koninklijke garderegimenten Grenadiers en Jagers en Fuseliers Prinses Irene. Hierbij is er ook aandacht voor de heraldische symbolen van het Huis Oranje-Nassau, zoals het koninklijk- en het rijkswapen, de koninklijke vlag en de onderscheidingsvlaggen van de overige leden van het Koninklijk Huis.

Thijs van Leeuwen is expert foto-8-kunstkring-hr-van-leeuwenop het gebied van koninklijk en militair ceremonieel. Hij is tevens auteur van een aantal boeken, waaronder ‘Pracht en Praal op Prinsjesdag’ en ‘De·Gouden Koets’. Bij de gemeente Den Haag werkte Thijs van Leeuwen jarenlang als projectleider Koninklijke Residentie, waar hij zich met grote toewijding inzette om het koninklijk-ceremonieel rond Prinsjesdag toegankelijker te maken voor het publiek.

 

De lezing begint om 20.15 uur en is om 21.15 uur afgelopen, Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2. De toegang is gratis, koffie en thee voorafgaand aan de lezing is tegen betaling verkrijgbaar.

Categorieën: Programma

Reacties zijn afgesloten.