Oranjeactiviteiten Leiderdorp komende maanden afgelast

De Oranjevereniging Leiderdorp heeft met pijn in het hart besloten alle herdenkingen, feesten en overige activiteiten die voor april en mei gepland staan, af te gelasten. Dit betreffen de activiteiten rond Koningsdag, Dodenherdenking, het Bevrijdingsfeest op 5 mei en de feestelijkheden die in het kader van 75 jaar Vrijheid in de week na 5 mei gepland stonden.

Dit besluit hebben we afgelopen woensdagavond moeten nemen, het programma voor april en mei was rond, het programmaboekje kon in druk, maar aan de situatie rond het Coronavirus konden en mochten we niet voorbijgaan. We hebben contact gezocht met de Bond van Oranjeverenigingen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Die hebben, na overleg met RIVM en regering, besloten om alle activiteiten rond Koningsdag, 4 en 5 mei en de herdenking van 75 jaar Vrijheid, te annuleren omdat er teveel publiek bij betrokken zou zijn. Wij hebben daarop besloten om aan te sluiten. Het is uitermate spijtig, maar in het licht van dit moment, het enig juiste besluit. We beraden ons nog of er eventueel later in het jaar activiteiten mogelijk zijn.”

De berichtgeving over het afgelasten is pas 22 maart publiekelijk bekend gemaakt aan de pers. We wilden voorkomen dat onze relaties, adverteerders en sponsoren via media van ons besluit hoorden. Deze hebben we afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag persoonlijk over de situatie geïnformeerd. Wij zijn mede van hen afhankelijk voor het realiseren van onze activiteiten, en ook bijvoorbeeld voor het drukken van ons programmaboekje. Hierbij wil ik hen nogmaals bedanken voor hun bereidwillige samenwerking en voor het begrip dat zij toonden voor ons besluit.

De Oranjevereniging leeft mee met allen die door het Coronavirus zijn getroffen.

Geen feesten en wel uitgaven door aangegane verplichtingen, dat is de situatie van de Oranjevereniging Leiderdorp. Steunen is mogelijk op IBAN NL73 RABO 0335653758 t.n.v. Oranjevereniging Leiderdorp. Uw gift wordt bijzonder gewaardeerd.

Categorieën: Mededelingen

Reacties zijn afgesloten.