Algemene Ledenvergadering 2022

Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u uit om online aanwezig te zijn op de

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 maart 2021.

Betreft:  de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp

Datum:   dinsdag 8 maart 2021 , aanvang 20.30 uur

Plaats:  de vergadering is online bij te wonen.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de ALV van 2 maart 2021       bijlage 1
 4. Verslag secretariaat 2021                    bijlage 2      
 5. Verslag penningmeester 2021              bijlage 3          
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Verkiezing kascommissie 2022
 8. Bestuursverkiezingen Reglementair aftredend zijn: Tineke Zonneveld en Didos van Dam.
 9. Vaststelling werkprogramma 2022    bijlage 4
 10. Behandeling en vaststelling begroting 2022        bijlage 5
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wilt u zich aanmelden voor de Algemene ledenvergadering op dinsdag 8 maart 2022? Dat kan via onderstaand formulier

Voorletters:


Achternaam:

Adres:

Postcode


Woonplaats

Telefoonnummer


E-mail adres


Opmerking:

Wilt u de Algemene Ledenvergadering bijwonen dan kunt u de vergaderstukken downloaden. Lukt dat niet, dan is aanvragen mogelijk via het secretariaat (secretaris@ovleiderdorp.nl).

U krijgt dan de stukken per post toegestuurd.

Categorie├źn: Mededelingen

Reacties zijn afgesloten.