Algemene Ledenvergadering 2019

 • Door Arno
 • februari 26, 2019
 • Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u uit

Datum:  Dinsdag 5 maart 2019, aanvang 20.30 uur

Plaats:    vergaderruimte in de woonflat van het Alrijne Ziekenhuis

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 6 maart 2018 
 4. Verslag secretariaat 2018                                                                                    
 5. Verslag penningmeester 2018                                                                                    
 6. Verslag kascommissie 2018
 7. Verkiezing kascommissie 2018
 8. Bestuursverkiezingen

       Reglementair aftredend zijn Didos van Dam, Arno Mentink en Tineke Zonneveld.

Zij stellen zich herkiesbaar.

 1. Vaststelling werkprogramma 2019 
 2. Behandeling en vaststelling begroting 2019 
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Link naar:

Agenda

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 6 maart 2018

Verslag secretariaat 2018

Verslag penningmeester 2018

Vaststelling werkprogramma 2019

Behandeling en vaststelling begroting 2019

Categorieën: Algemeen, Mededelingen

Reacties zijn afgesloten.