Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u uit

Datum:  woensdag 8 maart 2017, aanvang 20.30 uur

Plaats:    vergaderruimte in de zusterflat van het Alrijne Ziekenhuis

Agenda

Opening

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 1 maart 2016
 3. Verslag secretariaat 2016
 4. Verslag penningmeester 2016
 5. Verslag kascommissie 2016
 6. Verkiezing kascommissie 2017
 7. Bestuursverkiezingen

Reglementair aftredend zijn Jacqueline Borman, Rina Cooijmans en Armando Mosele, Zij stellen zich herkiesbaar.

Nieuw te benoemen lid is Esther Baars.

 1. Vaststelling werkprogramma 2017
 2. Behandeling en vaststelling begroting 2017
 3. Rondvraag
 4. Sluiting en borrel

 

Link naar:

Agenda

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 1 maart 2016

Verslag secretariaat 2016

Verslag penningmeester 2016

Vaststelling werkprogramma 2017

Behandeling en vaststelling begroting 2017

Categorieën: Mededelingen

Reacties zijn afgesloten.