75 jaar vrijheid

Voorlopig programma 2020

In 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Bij dit lustrum wordt ook in Leiderdorp uitgebreid stil gestaan. We bieden in dat kader extra activiteiten aan, naast de gebruikelijke die jaarlijks onderdeel uitmaken van ons programma rond Koningsdag en 4 en 5 mei. Graag infomeren we u over het gevarieerde aanbod van activiteiten zodat daar al rekening mee gehouden kan worden. U zult er in de lokale pers en te zijner tijd in het Programmaboekje van de Oranjevereniging uitgebreider over kunnen lezen. Alle Leiderdorpers worden van harte uitgenodigd om eraan deel te nemen!

Het programma kort toegelicht

Lichtmonument ‘Levenslicht (maandag 27 januari 2020)

Op 27 januari zal bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Leiderdorp het tijdelijke lichtmonument worden onthuld. Voorafgaand aan de onthulling brengen basisschoolleer-lingen licht naar de begraafplaats, vanaf de Koningin Julianaschool. De tocht begint om 19.30 uur (verzameltijdstip is 19.15 uur). Op de begraafplaats volgt een korte herdenking rond 20.00 uur waarbij de burgemeester het lichtmonument zal onthullen. Om ca. 20.15 uur sluiten we de ceremonie af.

Tentoonstelling verzetsherdenking – 75 jaar Vrijheid (april, mei)

Het Leiderdorps Museum richt de tentoonstelling ’75 jaar Vrijheid’ in waarbij het accent ligt op de oorlogstijd en oorlogsbeleving in Leiderdorp. De tentoonstelling zal in de maanden april en mei te bezoeken zijn in hun nieuwe expositieruimte in twee lokalen van de Gomarusschool, Vronkenlaan 46.

De groepen 7 en 8 van de basisscholen van Leiderdorp zijn door de Oranjevereniging, in samenwerking met het Leiderdorps Museum, uitgenodigd om deze expositie te bezoeken in het kader van vredeseducatie.

Fototentoonstelling (april, mei)

Aan de hand van grote fotopanelen zet de Oranjevereniging een Vrijheidswandeling door Leiderdorp uit die op eigen gelegenheid te maken is. De wandeling voert langs plekken waarvan in de Tweede Wereldoorlog een foto is gemaakt. Die foto’s worden groot op panelen afgedrukt en neergezet op de plek waar de foto destijds is gemaakt. Het heden en het oorlogsverleden worden zo op één plek met elkaar verbonden. Ook wordt daarbij achtergrondinformatie gegeven over het moment waarop de foto is genomen. Wie een foto ter beschikking wil stellen, kan dit kenbaar maken aan de Oranjevereniging, via de optie ‘contact’ op de website www.ovleiderdorp.nl. Vervolgens wordt contact met u opgenomen over de wijze waarop de foto en het erbij behorende verhaal, het beste aangeleverd kan worden.

Vrijheidslezing (1 mei)

Op 1 mei verzorgt oud Brigade-Generaal en voormalig hoogleraar aan de KMA Hans Bosch een vrijheidslezing. Dit is ’s avonds in de Scheppingskerk.

Nationale Herdenking 4 mei

De herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk start dit jaar eerder dan gebruikelijk, nl. om 18.30 uur. De Stille tocht door het Oude dorp voert naar het kruis op de algemene begraafplaats. Daar wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging volgt.

Aansluitend zullen rond 20.45 uur de Freedomrunners vanaf de begraafplaats vertrekken om in Wageningen het vredesvuur op te halen.

Straat versieren (5 – 8 mei)

De Oranjevereniging nodigt alle Leiderdorpers uit hun straat te versieren met bijvoorbeeld vlaggen zoals dat in de eerste naoorlogse dagen gebeurde. De straat met de mooiste of meest originele versiering ontvangt een prijsje. Met elkaar maken we er zo een feestelijk Leiderdorp van!

Vrijheidsmaaltijd (5 mei)

Op 5 mei wordt op de Laan van Berendrecht de Vrijheidsmaaltijd gehouden. Aan lange tafels zijn 200 gasten welkom van 10.30-11.30 uur voor een brunch (inschrijving vooraf verplicht).De maaltijd wordt gesponsord door de lokale supermarkten. Om 11.30 uur komen de Freedomrunners een ieder ophalen om naar het veld in park De Houtkamp te gaan voor het vervolg van de festiviteiten.

Bevrijdingsdag 5 mei

Als andere jaren wordt Bevrijdingsdag feestelijk gevierd, en dit jaar nog iets uitbundiger omdat er extra attracties worden ingehuurd.

Na aankomst van de Freedomrunners op het veld zal om 12.00 uur het feest worden geopend door de burgemeester. Aan het eind van de middag en in de avond organiseert Brasserie Park een feest op hun terras aan de Van Diepeningenlaan.

Openluchtbioscoop (7 mei)

Op donderdag 7 mei zal rond 22.00 uur een film worden vertoond in de speciaal voor de gelegenheid opgezette Openluchtbioscoop op de Touwbaan. In deze speciale drive-in bioscoop kan, vanuit de eigen auto, op een groot scherm naar een film worden gekeken met oorlog en vrede als thema.

Verlichte gondelvaart (8 mei)

We nodigen de Leiderdorpers uit om op vrijdagavond 8 mei met hun verlichte bootje mee te varen in de gondelvaart op de Dwarswatering. Daarbij wordt samengewerkt met WSV Doeshaven. Ook roeivereniging Asopos en de scouting Leiderdorp (die ook 75 jaar bestaat) zullen mogelijk gaan deelnemen.

Bevrijdingsconcert (9 mei)

In de Dorpskerk staat voor zaterdag 9 mei het Bevrijdingsconcert gepland. De Big Band Oegstgeest biedt een feestelijk programma aan met muziek uit de jaren 50-60. Na afloop volgt (onder voorbehoud) een speciale afsluiting van ’75 jaar Vrijheid’. Het dak van de Dorpskerk (de kerk bestaat dit jaar 400 jaar) vormt de achtergrond van een tien minuten durende lasershow over de bevrijding. Entreekaarten zullen via de website www.ovleiderdorp.nl te koop worden aangeboden.

Doeshavenconcert (3 juli)

Ook tijdens het Doeshavenconcert op 3 juli zal muzikaal aandacht worden besteed aan 75 jaar Vrijheid.

Afsluiting 75 jaar Vrijheid – kranslegging Indiëmonument (15 augustus)

De afsluitende plechtigheid van de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid vindt plaats op 15 augustus, de dag waarop jaarlijks bloemen bij het Indiëmonument op de begraafplaats worden gelegd ter nagedachtenis aan de bevrijding van Nederlands-Indië. Net als bij de andere activiteiten worden speciaal de veteranen uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Categorieën: Programma

Reacties zijn afgesloten.